Welkom Koorinformatie Dirigent/Begeleiders Repertoire De koorrepetities uitvoeringen Kooragenda Gezocht nieuwe leden Fotogalerij Donateurs Limericks Contact

Christelijk  MannenKoor  “Rotterdam-Zuid”

    Donateurs

Zoals bij veel verenigingen zijn donateurs en begunstigers één van de pijlers van een vereniging en dus ook van het C.M.K.R.Z.

De donateurs vormen de trouwe achterban van het koor.

Immers, zij steunen het koor met hun donatie, maar zeker zo belangrijk is hun steun en belangstelling tijdens concerten en uitvoeringen van het koor. Meestal zijn zij familie, vrienden, of kennissen van de koorleden. Het kunnen ook mensen zijn die gewoon het koor in haar activiteiten willen ondersteunen. Al deze donateurs geven het koor een steuntje om hun doelstelling te kunnen bereiken.

Deze doelstellingen zijn het uitdragen van de Christelijke gedachte door middel van koorzang en anderen in het genoegen van koorzang laten mededelen. Het koor vindt dat donateurs voor hen belangrijk zijn, want zij kunnen met hun opmerkingen laten weten wat zij van de activiteiten van het koor vinden.

Het zal dan ook onverstandig zijn met deze opmerkingen geen rekening te houden.

Natuurlijk staat hier iets tegenover. Bij een donatie van tenminste € 15,00 per jaar komt u in aanmerking voor onderstaande zaken.

Uiteraard zijn wij als koor ook dankbaar voor een lagere bijdrage echter kunnen wij de hierboven genoemde kortingen in verband met het kostenaspect niet verstrekken.

Mocht u belangstelling voor het koor hebben en u bent nog geen donateur dan wil onze propagandist u daar graag bij helpen.

U kunt donateur worden.

De propagandist is: de heer Ooms, tel: 0181 - 62.82.00